Raport bieżący nr 20/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

RB_2019_20_zmiana terminów publikacji raportu skonsolidowanego