Raport bieżący nr 22/2018 – Odpowiedź Redan SA na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

RB-2018_22 – odpowiedź na pytanie akcjonariusza na WZA
RB-2018_22 – zalacznik z odpowiedzia na pytanie akcjonariusza na WZA