Raport bieżący nr 22/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

Raport bieżący – Zwołanie WZA 2019 
Załącznik – Ogłoszenie WZA 2019