Raport bieżący nr 22/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

Raport bieżący – Zwołanie ZWZA 2020
Załącznik Ogłoszenie ZWZA 2020