Raport bieżący nr 23/2017 – Korekta informacji o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA

RB_2017_23 – korekta informacji o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA