Raport bieżący nr 24/2020 – Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 24/2020 
List Intencyjny pomiędzy Redan SA a p. Radosławem Wiśniewskim z dnia 17 lipca 2020 r.
Raport z wyceny udziałów Top Secret sp. z o.o.
Wniosek Zarządu Redan SA co do dalszego istnienia Redan SA
Wniosek Zarządu Redan SA ws. pokrycia straty poniesionej w 2019 r.