Raport bieżący nr 24/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

RB 2017_24 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA