Raport bieżący nr 25/2019 – Potencjalne wywłaszczenie części nieruchomości składającej się na centrum logistyczne dla Top Secret

RB_2019_25_wywłaszczenie