Raport bieżący nr 25/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku

RB 2017_25 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZA Redan SA w dniu 29_06_2017 roku.