Raport bieżący nr 26/2017 – Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA ze wskazaniem uchwał, których one dotyczyły

RB 2017_26 – Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad