Raport bieżący nr 27/2019 – Decyzja skutkująca wywłaszczeniem części nieruchomości składającej się na centrum logistyczne dla Top Secret

RB_2019_27_wywłaszczenie