Raport bieżący nr – 27/2020 Informacje dla akcjonariuszy ws. dematerializacji akcji

RB_27_2020_Informacja o dematerializacji akcji imiennych _Redan S. A