Raport bieżący nr 28/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 27 czerwca 2019 r.

RB_28_2019 – wykaz akcjoanriuszy powyżej 5 procent