Raport bieżący nr 29/2018 – Emisja obligacji Redan SA i ustanowienie ich zabezpieczeń

RB 2018_29 – emisja obligacji 20180813