Raport bieżący nr 29/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżacy 29/2019
Załącznik do raportu bieżącego nr 29_2019 treść uchwał