Raport bieżący nr 30/2019 – Powołanie Rady Nadzorczej Redan SA kolejnej kadencji

RB_30_2019 – nowa rada