Raport bieżący nr 30/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 26 sierpnia 2020 r.

RB_30_2020 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5 procent