Raport bieżący nr 31/2018 – Emisja przez TXM SA obligacji zamiennych na akcje TXM

RB 2018_31 – emisja obligacji zamiennych TXM 20180814