Raport bieżący nr 31/2019 – Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA w dniu 27 czerwca 2019 r.

RB_31_2019 – sprzeciwy