Raport bieżący nr 31/2020 KOREKTA – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Raport bieżący nr 31/2020 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA Redan SA KOREKTA

Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2020 KOREKTA