Raport bieżący nr 31/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Raport bieżący 31/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach


Załącznik do raportu bieżącego nr 31_2020