Raport bieżący nr 32/2018 – Objęcie przez Redan nowych akcji TXM SA i zmiana udziału Redan w TXM SA

RB 2018_32 – objecie akcji TXM i zmiana udziału w TXM