Raport bieżący nr 32/2020 – Sprzedaż udziałów w Top Secret Sp. z o.o.

RB 2020_32 – sprzedaż udziałów TS