Raport bieżący nr 3/2018 – Zawarcie umów uzupełniających spółki zależnej TXM SA z ING Bank Śląski SA oraz PKO BP SA

RB_TXM 2018_03 umowy uzupełniające ING PKO