Raport bieżący nr 33/2018 – Objęcie inwestorów, którzy objęli akcje lub obligacje TXM, umową akcjonariuszy TXM

RB 2018_33 – objecie inwestorów umowa akcjonariuszy