Raport bieżący nr 34/2018 – Całkowite spełnienie przez TXM S.A. warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

RB_34_2018 – wypełnienie warunków zawieszających