Raport bieżący nr 34/2020 – Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych

RB 2020_34 – umowa licencyjna