Raport bieżący nr 35/2019 – Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

RB_2019_35 – aneks do umowy kredytowej z HSBC