Raport bieżący nr 36/2019 – Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA w dniu 10 sierpnia 2018 r.

RB_2019_36 – zmiana WEO obligacji serii F