Raport bieżący nr 36/2020 – Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu Top Secret Sp. z o.o. – dłużnika Redan

RB 2020_36 – otwarcie UPR TS