Raport bieżący nr 39/2017 – Powołanie w drodze kooptacji pana Radosława Wiśniewskiego na członka do Rady Nadzorczej Redan SA oraz wybór pana Sławomira Lachowskiego na członka Komitetu Audytu Redan SA

RB 2017_39 – powołanie RW do RN