Raport bieżący nr 41/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

RB_2019_41_zmiana terminu publikacji