Raport bieżący nr 42/2020 – Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 r.

RB_42_2020 – korekta raportu za I półrocze