Raport bieżący nr 43/2019 – Złożenie przez spółkę zależną Emitenta – TXM SA w restrukturyzacji planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego propozycje układowe oraz spis wierzytelności

RB_2019_43_TXM_plan restrukturyzacji i propozycje układowe