Raport bieżący nr 44/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

RB_2019_44_zmiana terminu publikacji raportu półrocznego