Raport bieżący nr 45/2019 – Informacja o transakcjach na akcjach Redan SA wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 45/2019
Notyfikacja w trybie art. 19 ust. 1 MAR