Raport bieżący nr 46/2019 – Utrata przez Redan kontroli – w rozumieniu MSSF 10 – nad TXM SA w restrukturyzacji

RB 2019_46 utrata kontroli Redan nad TXM