Raport bieżący nr 47/2020 – Otrzymane propozycje układowe Top Secret Sp. z o.o. i ich wpływ na sprawozdanie finansowe Emitenta

RB_2020_47_-otrzymane propozycje układowe TS