Raport bieżący nr 49/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.

RB_2019_49_zmiana terminu publikacji IIIQ