Raport bieżący nr 5/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 r.

Raport bieżący
Załącznik – Uchwały ZWZA