Raport bieżący nr 50/2020 – Przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. – dłużnika Redan SA

RB_2020_50_przyjęcie_ukladu_TS