Raport bieżący nr 6/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r.

raport_biezacy_6_2022