Raport bieżący nr 6/2018 – Zamiar wykupu nieruchomości z leasingu zwrotnego oraz zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Loger sp. z o.o. – spółkę z Grupy Kapitałowej Redan

RB 2018_6 – umowa Loger – Alior Bank 20180223