Raport bieżący nr 7/2019 – Wstępne wyniki spółki zależnej TXM SA za 4 kwartały 2018 r.

RB_2019_07 – wstępne wyniki TXM za 2018