Raport bieżący nr 7/2022 – Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji TXM przez 21 Concordia 1 s.a.r.l.

RB_2022_07 zgodna na zbycie akcji TXM przez C21