Raport bieżący nr 7/2018 – Nabycie nieruchomości przez Loger sp. z o.o. – spółkę z Grupy Kapitałowej Redan, rozwiązanie umów leasingu zwrotnego i ustanowienie hipoteki

RB 2018_07 – zakup nieruchomości Loger 20180228