Raport bieżący nr 8/2019 – Restrukturyzacja spółki zależnej TXM SA

RB_2019_08 – restrukturyzacja TXM