Raport bieżący nr 8/2022 – Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

RB 2022_xx – aneks nr 18 z HSBC_ 07.07.2022