Raport bieżący nr 9/2021 – Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN S.A.

Raport bieżący nr 9/2021 – zmiana terminu ZWZA 2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 8 lipca 2021