Rośnie sprzedaż w sklepach Top Secret

Oferta segmentu modowego jest dobrze przyjmowana przez klientów, a obroty w sklepach porównywalnych oraz wypracowywana marża jest w trendzie wzrostowym. Z kolei w segmencie dyskontowym TXM w minionym miesiącu obroty zwiększyły się głównie dzięki skutecznej akcji wyprzedażowej. W efekcie obroty Grupy Redan w lipcu br. wyniosły 50 mln zł i były o 6% wyższe niż przed rokiem.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w lipcu br. sięgnęła 18 mln zł i była o 4% niższa względem ubiegłego roku. Jednak zmniejszeniu o 9% w ujęciu r./r. do 38,2 tys. m2 uległa jednocześnie powierzchnia handlowa, głównie sieci sprzedaży marki Troll, której dystrybucja jest przenoszona do kanału on-line. „Oferta marki Top Secret jest bardzo dobrze przyjmowana przez klientów, co przekłada się na wzrosty sprzedaży w sklepach porównywalnych. Jest to kolejny miesiąc z rzędu, w którym notujemy zwiększenie sprzedaży oraz generowanej marży handlowej – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA. Obroty całego segmentu modowego narastająco od początku roku wyniosły około 130 mln zł i były o 2% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż on-line w Polsce oraz na Ukrainie w lipcu br. wyniosła 2,7 mln zł i była o 7% wyższa w porównaniu do lipca 2016 r. W ujęciu narastającym od początku roku sprzedaż sklepów www.topsecret.pl i www.topsecret.ua wyniosła 18 mln zł i była o 4% niższa niż w poprzedniego roku.

Z kolei szacunkowa sprzedaż zrealizowana w segmencie dyskontowym w lipcu br. wyniosła około 32 mln zł, co oznacza 13% wzrost w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. W tym przychody sklepu internetowego www.txm.pl wyniosły 0,7 mln zł i były o 37% wyższe w ujęciu r./r. W ujęciu narastającym sprzedaż odzieżowej sieci dyskontowej od początku roku wyniosła ok. 197 mln zł i była na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. W tym sprzedaż sklepu online wyniosła ok. 4,8 mln zł i była 12% wyższa w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec lipca br. składała się z 398 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,6 tys. m2, która była o 21% wyższa niż na koniec lipca 2016 r.

„W związku z nadal trwającymi skutkami nieoptymalnego zatowarowania sklepów z okresu luty-kwiecień br., w lipcu TXM przeprowadził wyprzedaż towarów na większą skalę niż w latach poprzednich. Spowodowało to spadek marży procentowej o kilka punktów procentowych r./r.” – powiedział Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa Zarządu TXM S.A.

W efekcie Grupa Redan w lipcu br. osiągnęła około 50 mln zł przychodów, czyli o 6% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco po siedmiu miesiącach tego roku obroty wyniosły łącznie około 326 mln zł i były niższe o 1% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej Grupy Redan na koniec lipca br. wyniosła 141,8 tys. m2, co oznacza 11% wzrost względem lipca 2016 r.

2017 08 04_Grupa Redan wyniki sprzedaży w lipcu 2017r_Informacja prasowa